Title Image

4PeopleFoundation

SPECIAAL VOOR BEWONERS VAN WEST EN NIEUW WEST
VOOR WIE

Iedereen die behoefte heeft aan taalondersteuning m.n. oud- en nieuwkomers.

DOEL

Vergroten van participatie in de samenleving; het op een persoonlijke manier begeleiden en ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal, waardoor het sociale netwerk vergroot wordt, en het sociale isolement wordt beperkt. Kansen op de arbeidsmarkt worden hierdoor vergroot.

Het sociale netwerk wordt vergroot en het sociale isolement beperkt

WERKWIJZE

Bij de intake gaan we in de eerste instantie navraag doen naar de wensen en behoeften van de taalbehoeftige. Dus het is goed als de taalbehoeftige in het begin aangeeft op welk thema hij/zij zijn/haar taalvaardigheid wil praktiseren. De koppels spreken 1,5 uur per week af. Het hele traject duurt 9 maanden. Ook wordt aan de vrijwilliger gevraagd wat hij/zij wenst. Er wordt een collectieve voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor de vrijwilligers.

ONDERSTEUNING

Wij hebben een vaste begeleider die de koppels van begin tot het einde van het traject begeleidt en ondersteunt. Deze blijft gedurende het hele traject aanspreekpunt voor de taalkoppels. Deze doet ook de intakegesprekken, uiteraard zal er een introductiebijeenkomst zijn en er zal een taalwerkplan aanwezig zijn waarmee we globaal kunnen monitoren welk taalniveau een deelnemer heeft.

WAAR

Amsterdam West, Nieuw-West en Centrum

BEREIKBAARHEID

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.