ABC

SPECIAAL VOOR VROUWEN
VOOR WIE

Amsterdams Buurvrouwen Contact is er voor anderstalige vrouwen met een gebrek aan assertiviteit, die een steun in de rug kunnen gebruiken bij het vergroten van hun zelfredzaamheid en het oefenen van hun praktijkopdrachten.

DOEL

Op de korte termijn: ondersteuning bij de inburgeringscursus. Op de lange termijn: vergroten van de zelfredzaamheid. Er wordt geoefend met de taal (m.n. spreekvaardigheid), er wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen, aan de uitbreiding van sociale vaardigheden en haar netwerk van Nederlandssprekenden en kennis van buurt en maatschappij.

Amsterdammers, jong en oud, met kennis en (levens)ervaring zetten zich in voor hun stadgenoten.

WERKWIJZE

Eén keer per week oefent de taalcoach (altijd een vrouw) dialogen en woordenschat gericht op de onderwerpen die in de inburgeringscursus behandeld worden en ter ondersteuning van het samenstellen van een portfolio.

ONDERSTEUNING

De taalcoach start haar werkzaamheden na een introductiecursus over lesgeven, grenzen stellen, interculturele communicatie, opbouw en invulling van de lessen en de inburgeringseisen. De taalcoach van het ABC wordt bij de uitvoering van haar taken ondersteund en aangestuurd door een vrijwilligerscoördinator (VC). De VC zet het traject uit, stuurt het aan en evalueert het samen met het leskoppel. Dit alles in overleg met het leskoppel.  Voor afstemming over de inhoud van de inburgeringscursus is er contact met de docent van de taalaanbieder.

WAAR

Door heel Amsterdam

BEREIKBAARHEID

Maandag t/m vrijdag van 10 tot 13 uur. Buiten deze tijden kunt u inspreken op het antwoordapparaat. U wordt z.s.m. teruggebeld.