Title Image

Coloured Circle

Voor mensen die met elkaar kennis en cultuur uit willen wisselen.
VOOR WIE

Anderstaligen, vluchtelingen en statushouders en vrijwilligers die een positieve bijdragen willen leveren in onze samenleving.

DOEL

Het bevorderen van spraak, schrijf- en leesvaardigheid van de Nederlandse taal. Mensen uit hun isolement  halen, hun netwerk vergroten en uitwisseling van cultuur.

Coloured Circle is een brede, culturele non-profitorganisatie en brengt mensen met verschillende achtergronden bij elkaar.

WERKWIJZE

De koppeling vindt plaats op kantoor onder begeleiding van de coördinator. Duur van ondersteuning minimaal een halfjaar. Men zet zich naar eigen inzicht en wederzijdse afspraken een keer per week in.

ONDERSTEUNING

De vrijwilligers wordt een training en workshops aangeboden vanuit diverse  gecertificeerde trainingsbureau ’s. Daarnaast is er lesmateriaal beschikbaar. Twee keer per half jaar is er een bijeenkomst voor uitwisseling van ervaringen en het verbreden van netwerken.

WAAR

Oud-west en Centrum en Zuid | Oost

BEREIKBAARHEID

Via e-mail