Title Image

Taal voor het Leven

Voor iedereen die beter wil leren schrijven en lezen
VOOR WIE

Voor zowel mensen met Nederlands als moedertaal (NT1-ers) en mensen met Nederlands als tweede taal (NT2-ers) met een taalbehoefte. Mannen, vrouwen, ongeacht leeftijd. Uitkeringsgerechtigden, werkenden, werkzoekenden, vluchtelingen, nieuwkomers, statushouders, anderstaligen en Nederlandssprekenden die moeite hebben met spreken, lezen en schrijven.

DOEL

Het doel is om zoveel mogelijk (laaggeletterde) Amsterdammers te helpen bij het vergroten van hun taalvaardigheid middels het leren lezen en schrijven.

Het doel is om zoveel mogelijk Amsterdammers te helpen bij het vergroten van hun taalvaardigheid middels het leren lezen en schrijven.

WERKWIJZE

De getrainde vrijwilliger wordt gebeld met een voorstel. De vrijwilliger kan op basis van intake gegevens van de cursist akkoord gaan en benadert de cursist. Dan volgt een eerste kennismakingsgesprek Is er een klik, dan is er een koppeling. Een paar uur per week helpt goed. Het coaching traject duurt afhankelijk van het eindresultaat, maximaal 1 jaar.

De vrijwilliger en cursist spreken af in één van de vestigingen van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)

Het team Taal voor het Leven voert (intake)gesprekken met de vrijwilliger en cursist op kantoor van Gilde Amsterdam.

ONDERSTEUNING

Praktische begeleiding door het team van Gilde Amsterdam Taal voor het Leven. Tevens is er speciaal lesmateriaal beschikbaar in print en digitaal.

Voor organisatorische vragen, vragen over de koppeling of overige vragen staat het team Taal voor het Leven van Gilde Amsterdam klaar. Bereikbaar per e-mail  of telefonisch.

De vrijwilligers worden ondersteund door taaladviseurs via Leef en Leer en door teamleden Taal voor het Leven, intern intervisie, verdiepingsbijeenkomsten, expertmeeting (eenmaal per kennisevenement), informele koffiebijeenkomsten (hier worden casussen ingebracht).

WAAR

De getrainde en enthousiaste Gilde Amsterdam taalcoaches zijn actief in heel Amsterdam. Er is dus altijd een vrijwilliger in de buurt.

BEREIKBAARHEID

Gilde Amsterdam, Taal voor het Leven is van maandag tot donderdag, van 10.00 tot 16.00 uur, telefonisch bereikbaar.

Cursisten: https://gildeamsterdam.nl/wat-wij-bieden/taal-voor-het-leven/

Vrijwilligers: https://gildeamsterdam.nl/vrijwilligers/taal-voor-het-leven