Title Image

Stichting Leren Helpt!

ACTIEF IN OOST, ZUID, WEST EN NIEUW WEST
VOOR WIE

Anderstalige volwassenen die in Amsterdam wonen: enerzijds niet-Westerse anderstaligen – veelal inburgeraars – en anderzijds westerse anderstaligen. Binnen beide doelgroepen bevinden zich veel verschillende achtergronden wat betreft opleidingsniveau, werkervaring, leeftijd, en geslacht. 

DOEL

Door contact met een taalvrijwilliger kunnen anderstalige volwassenen, die door hun taalachterstand moeilijk meekomen in de maatschappij, hun zelfredzaamheid vergroten.

Taalondersteuning wordt ingevuld door middel van het koppelen van anderstaligen aan taalmaatjes, maar ook door vrijwilligers in te zetten als klassenassistenten tijdens cursussen NT2 en/of als taalcafé-medewerkers.

Door contact met een taalvrijwilliger kunnen anderstaligen hun zelfredzaamheid vergroten.

WERKWIJZE

Als taalmaatje bied je individuele ondersteuning aan een anderstalige volwassene. Dit doe je door 1 keer per week af te spreken voor 1.5 uur, overdag of ’s avonds, voor een periode van 3 maanden. De afspraken kunnen bestaan uit ondersteuning bij buitenschoolse opdrachten, maatschappelijke activering, huiswerkbegeleiding, herhaling van de lesstof of extra oefenen met schrijven of spreken. Klassenassistenten worden 2 à 3 keer per week ingezet voor 3 uur (in overleg) voor een periode van tenminste 3 maanden. Dit kan gaan om het assisteren van de docent of cursisten begeleiden bij het maken van opdrachten (in kleine groepjes of individueel).

ONDERSTEUNING

Stichting Leren Helpt! gelooft in uitgebreide ondersteuning. Na de koppeling aan een deelnemer/docent wordt er na de eerste twee weken contact opgenomen met beide partijen, om te vragen of de start goed is verlopen. Halverwege het traject neemt de vrijwilligerscoördinator contact op om te vragen hoe het tot dan toe is gegaan. Aan het eind van het afgesproken traject wordt er geëvalueerd aan de hand van een enquête.

Taalvrijwilligers worden gemotiveerd de basistraining van Taal voor het Leven te volgen. In deze cursus worden in vier dagdelen de achtergronden, leerstijlen, leerdoelen en niveaus van deelnemers, het begeleiden bij de verschillende taalvaardigheden, verschillende werkvormen en het goed inzetten van lesmaterialen behandeld. Naast de basistraining bieden wij vrijwilligers ook de mogelijkheid om deel te nemen aan intervisie- en themabijeenkomsten.

WAAR

De stichting is actief in de stadsdelen Oost, Zuid, West, en Nieuw-West. 

BEREIKBAARHEID

De stichting is te bereiken op ma, wo, do, vr  van 12.30 – 17.00 en op dinsdag van 08.30 – 17.00. (via samenwerkingspartner TopTaal, vragen naar Aida of Jasmin)