Title Image

Progress Training en Advies

SPECIAAL VOOR BEWONERS IN ZUIDOOST
VOOR WIE

Ons Taalcoaching traject is gericht op de doelgroep inburgeraar, om het geleerde tijdens de cursus met hun taalmaatje actief te oefenen.

DOEL

Het verbeteren van de taalvaardigheid van de inburgeraar door in de praktijk actief met de Nederlandse taal aan de slag te gaan. Zodoende werken wij aan verbetering van niet enkel de taalvaardigheid maar tevens aan de zelfredzaamheid van de aan de taalcoach toevertrouwde inburgeraar.

Niet enkel de taalvaardigheid maar tevens aan de zelfredzaamheid van de aan de taalcoach toevertrouwde inburgeraar wordt verbeterd

WERKWIJZE

Koppels spreken elkaar één keer per week gedurende anderhalf uur. Het traject duurt zes maanden. Voorbeelden van activiteiten:

  • De inburgeraar thuis ontvangen of de inburgeraar thuis bezoeken
  • Samen boodschappen doen, naar de bibliotheek of een terrasje pakken
  • Samen naar de fitness, de bioscoop of naar een theatervoorstelling
  • Samen lopen door de buurt of het park
  • Samen koken
  • De inburgeraar leren fietsen
ONDERSTEUNING

Er is een introductiebijeenkomst, daarna volgt een intake van de vrijwilliger en intake van de aan hem/haar gekoppelde inburgeraar. Er is geregeld terugkoppeling tussen de taalcoach en onze projectcoördinator, tussentijdse evaluatie van de bevindingen van de taalcoach en de projectcoördinator. Aan het begin van het traject verzorgen wij een handleiding met mogelijke werkwijze voor de aanpak van het traject door de taalcoach.

WAAR

Amsterdam Zuidoost