Title Image

Taalmeesterschap

SPECIAAL VOOR STUDENTEN
VOOR WIE

Anderstalige hbo- of universitaire studenten of werkenden die het mondeling Nederlands beheersen maar die nog problemen hebben met het schriftelijk Nederlands in hun stageverslagen, scripties, sollicitatiebrieven, werkverslagen etc.

DOEL

De anderstaligen verder op weg helpen met het verbeteren van hun schriftelijk Nederlands taalgebruik, via op hun persoonlijke situatie afgestemd maatwerk.

Alle nieuwe vrijwilligers krijgen tips over geschikte hulpmiddelen

WERKWIJZE

De studenten vullen het aanmeldformulier in via de website. Dan volgt een intakegesprek met een van de twee coördinatoren, daarna koppeling aan een voor die persoon geschikte vrijwilliger. Begeleiding is in principe voor minimaal drie maanden en maximaal een jaar, maar taalcoach en student kunnen ervoor kiezen om langer met elkaar door te gaan.

De coördinatoren voeren het intakegesprek bij één van de twee thuis of desgewenst in een openbare gelegenheid (bv bibliotheek, school of universiteit). De vrijwilligers geven hun begeleiding eveneens vanaf hun huisadres of soms in overleg met de student in een openbare gelegenheid.

ONDERSTEUNING

Alle nieuwe vrijwilligers krijgen tips over geschikte hulpmiddelen (studieboeken en oefenmateriaal voor anderstaligen en de syllabus van een cursus voor NT2 onderwijs), er zijn tweemaal per jaar intervisie-bijeenkomsten en incidenteel een lezing door een deskundige. De coördinatoren zijn daarnaast ook bereikbaar voor de vrijwilligers als de taalcoaches overleg willen over hun werkwijze.

WAAR

In alle stadsdelen.

BEREIKBAARHEID

Geen vaste perioden van telefonische bereikbaarheid, contact bij voorkeur per e-mail. 

AANMELDEN

contact per  e-mail

Locatie op kaart