Taaltips

Gespreksonderwerpen
 • Oefen in de vorm van een rollenspel een doktersbezoek, een gesprek met de juf of een sollicitatiegesprek
 • Plak stickers met woorden van allerlei voorwerpen overal in huis en oefen ermee
 • Kijk samen naar het Journaal of een Nederlandse soap.
 • Praat over de gewoontes in het land van herkomst van de anderstalige. Hoe verloopt een bruiloft bijvoorbeeld? Of een religieus feest?

Het zijn gezellige gesprekjes, geen taallessen

Ideeën voor activiteiten
 • Maak een wandeling door de buurt: lees vertrektijden bij de bushalte, een aanbieding bij de supermarkt, een folder bij het buurthuis
 • Ga samen boodschappen doen en kook een typisch Nederlands gerecht of een typisch gerecht uit het land van de inburgeraar
 • Lees samen de krant of een tijdschrift
 • Ga naar een museum, bijvoorbeeld het Amsterdam Museum, het Rembrandthuis of het Tropen Museum
 • Ga naar de oefenspreekuren van Openbare Bibliotheek
 • Doe een spelletje zoals scrabble, memorie of kwartet
 • Bekijk filmpjes of doe taalspelletjes op internet (zie onder)
Taalgebruik
 • Tempo – praat niet te snel
 • Spreek correct maar eenvoudig
 • Gebruik niet teveel beeldspraak, figuurlijk taalgebruik is vaak verwarrend
 • Verbeter niet te veel. Wijs niet op de fout maar herhaal de goede vorm
 • Ga niet teveel in op dubbele woordbetekenissen
 • Gebruik visuele ondersteuning: foto’s, echte materialen
 • Hou je tijdens een gesprek aan één onderwerp
 • Zorg voor herhaling
Handige links